25 November 2009

TERMA & SYARAT

Berikut adalah terma dan syarat bagi setiap pembelian kad-kad dari Belalang's Studio

1. Harga kad tidak termasuk kos penghantaran.
2. Kad yang telah dibeli tidak boleh ditukar dan Belalang's Studio tidak bertanggungjawab atas kerosakan semasa proses penghantaran.
3. Kad yang anda lihat dalam blog ini tidak akan sama sepenuhnya dengan kad yang anda terima, kerana setiap kad dibuat secara manual melainkan dinyatakan sebaliknya.
4. Pihak Belalang's Studio berhak meminda terma dan syarat tanpa sebarang notis.